Saturday, June 23, 2018

DAVAR: Bridging to Literacy - Also in Romanian
DAVAR Start Games provide a fun bridge to literacy programs. The Start Games  had been posted on the DAVAR website pretty much in the order that they had been written. Our colleague Alina Ivan Molla recently put these in a better sequence from a learning/teaching point of view.

She drew on years of teaching experience in Romania in both Roma villages, experimental schools, and her own highly praised kindergarten. (In fact, even a year after she has married and moved to Sweden, the parents of her former pupils are still begging her to reopen!)

I drew on days of patient, cautious cutting and pasting to rearrange first the English, and now finally the Romanian Start Games into this new, improved order. The PDF downloads are not yet there, but the text is. This blog post celebrates that milestone!

Now for the MATH GAMES and PARENT-CHILD CLUB in English . . . and Romanian . . . .


Tél:
Copii sau adulți, indiferent de vârstă, învățământ și practică abilitățile necesare însușirii cititului și scrisului.

SCOP:
Oferă o punte spre cunoaștere, prin programe, o activitate și jocuri care vor asigura asimilarea cunoștințelor necesare în învățarea cititului, scrisului și gândirii matematice. Să atrag pe copii în procesul de învățare prin aceste activități și jocuri și să-i ajute să descoperim că învățarea academică este mult mai ușoară și mai distractivă decât au experimentat ei (probabil) anterior.

Raționament:
Este eficient și bine cunoscut principiul didactic, de a folosi ceea ce se cunoaște, pentru a explica necunoscutul. Atunci când elevii folosesc limbajul și mijloacele, pe care elevii le cunosc, în predarea temelor noi, elevii se vor simți respectați și în egală măsură motivați să învețe. Aceasta va crea mediul pozitiv necesar de capacitate de a acumula noi abilități și de a învăța noi concepte.
Chiar dacă au depășit vârsta preșcolară și anii de școală primară, oamenii încă pot învăța să citească și să scrie.Pentru ca persoana să deprindă cititul și scrisul mai întâi ar trebui să învețe anumite deprinderi; exercițiul este vital pentru a dezvolta partea secvențială a creierului, care este implicată și contribuie la procesul de învățare a materialelor școlare.

No comments:

Post a Comment